Kompensationsstöd för föreningar - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompensationsstödet är ett tillfälligt stöd som kan sökas av ideella föreningar, för att mildra konsekvenserna av uteblivna intäkter och eventuella merkostnader som uppstått i samband med restriktionerna i samhället till följd av coronaviruset covid-19. Föreningar som söker stöd ska följa de allmänna bestämmelserna beslutade av Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden samt vara bidragsberättigad till någon av nämndernas stödformer.

Syftet med stödet är att så långt som möjligt säkerställa ett levande föreningsliv i Piteå kommun efter pandemin.
Stödet syftar till att säkra föreningarnas fortsatta verksamhet och främst deras existens, med särskilt fokus på:

  • Driftkostnader för föreningars egna anläggningar
  • Barn och ungdomsverksamhet
  • Annat som påverkat föreningens existens negativt 

Det är viktigt att föreningar och organisationer gör rimliga bedömningar i sin ansökan och beskriver vad man själv gjort för att underlätta sin ekonomiska situation samt vilket eventuellt annat ekonomiskt stöd man fått.

Bidraget fördelas solidariskt, därför kommer ingen förening att kunna få full kompensation.
Då anslagen är begränsade kan kultur- och fritidsförvaltningen komma att behöva prioritera mellan sökande.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa