Hälsoskyddsverksamhet - Anmäla ny eller ändring

LÄS MER

Med e-tjänsten kan du anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet, meddela förändringar i en befintlig hälsoskyddsverksamhet eller anmäla att verksamheten har upphört. 

Följande verksamheter kräver en anmälan:

  • Skola, förskola eller fritidshem
  • Hygieniska behandling med stickande och skärande verktyg med risk för blodsmitta eller annan smitta
  • Bassängbad
  • Solarium

En anmälningspliktig verksamhet får startas tidigast sex veckor efter det att en anmälan har lämnats in till oss, om vi inte meddelar något annat.

Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
miljo@pitea.se
0911-69 60 00