Måltidsersättning under PRAO (ÅK 7-9) - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare alternativt god man/ förvaltare ansöka om måltidsersättning för elev som genomfört sin PRAO-period.
Ansökan ska skickas in senast 3 veckor efter avslutad praoperiod.

Ersättning om 30 kr per dag betalas ut för de dagar eleven inte haft möjlighet att äta lunch på närmsta skola.

Bild med texten Läs mer här, och länk till pitea.se för mer information.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa