Egen sotning i Piteå och Älvsbyn kommun- Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är till för dig som vill sota själv. Fyll i e-tjänsten så behandlar vi din ansökan om egen sotning och du får ett beslut hemskickat.

För att få sota din egen eldstad ställs följande krav på kunskap och lämplighet:

  • Sökande skall ha erforderlig kunskap om eldstaden och dess tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring.
  • Sökande skall ha fysisk förmåga att arbeta på tak.
  • Sökande skall ha erforderliga redskap för rengöring och personlig skyddsutrustning för arbete på tak.
  • Sökande förbinder sig att följa rengöringsfrister och dokumentera rengöring. Dokumentation skall vid begäran visas upp för kommunen.
  • I kommunens föreskrifter om rengöring (sotning) kan du se hur ofta ditt objekt skall rengöras.
  • Har du ansökt om egensotning och fått det beviljat ska du rengöra ditt objekt efter denna föreskrift samt dokumentera rengöringen.

Mer information finns att läsa via denna knapp

Branschstandard för taksäkerhet
Branschstandard för taksäkerhet (Extern länk)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa