Lotteri - Registrera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om registreringslotteri enligt 6 kap 9 § spellagen (2018:1138)

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet och är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod.
Organisationen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Lotterier och tillstånd
Från 1 januari 2019 har Sverige ny spelreglering. Denna gäller även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.
Använd denna e-tjänst för att registrera att ni vill anordna ett lotteri.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa