Förskola och fritidshem - Dela plats/ faktura

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Information till föräldrar med gemensam vårdnad som bor på olika adresser.
  • Om bägge föräldrarna har behov av förskole- eller fritidshemsplats anger ni i procent hur ni vill dela platsen. Ex om barnet/barnen bor var annan vecka så anger ni 50 procent vardera.
  • Ni betalar efter er nuvarande familjs inkomst före skatt.
  • Var och en ansvarar för att betala sin del av platsen.
  • Om en av er säger upp sin del av platsen övergår hela platsen till den andra vårdnadshavaren.
  • Båda vårdnadshavarna kommer att behöva signera ärendet.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa