Samarbetssamtal, intresseanmälan - Skicka in

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När separerade föräldrar behöver hjälp att hantera svårigheter, problem och konflikter i sitt föräldraskap är samarbetssamtal en väg att gemensamt komma fram till vad som är till barnens bästa.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende eller umgänge.  Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrarna att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål. Målet är att föräldrarna dels ska kunna enas i frågor kring barnen, dels förbättra sin förmåga att samarbeta som föräldrar.

Om ni som föräldrar behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende och umgänge med era barn, kan ni lämna intresseanmälan om samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. 

När intresseanmälan inkommit till familjerätten kommer ni att bli kontaktade av socialsekreterare på Familjerätten i Piteå.  E-tjänsten vittjas minst en gång per vecka. 

Tänk på
Det krävs två signeringar med e-legitimation för den här tjänsten. Den som ansöker signerar när tjänsten avslutas, därefter skickas ett mejl till den medsökande som får signera.  När båda föräldrarna har signerat skickas intresseanmälan till familjerätten. Det är alltså först när båda parter har signerat som familjerätten kan se ert ärende. 

För dig som saknar eller inte vill använda e-legitimation
Det finns även möjlighet lämna in intresseanmälan om samarbetssamtal genom ringa till familjerättens råd och stödtelefon som nås via Piteå kommuns växel, 0911- 69 60 00.

På vår hemsida finns uppdaterad information om telefonnummer och telefontider då vi kan nås.
Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa