LSS för barn 0-18 år - ansökan

LÄS MER

Vi arbetar med alla barn upp till 18 år som har funktionsnedsättning i form av intellektuell funktionsnedsättning, autism spektrum diagnos ASD eller fysisk funktionsnedsättning. 

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Socialtjänsten
Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå

Personuppgiftsansvarig

Socialtjänsten
dso@pitea.se