LSS för barn 0-18 år - ansökan

LÄS MER

Vi arbetar med alla barn upp till 18 år som har funktionsnedsättning i form av intellektuell funktionsnedsättning, autism spektrum diagnos ASD eller fysisk funktionsnedsättning. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten