Överförmyndarnämndens utbildningsmaterial

LÄS MER

Här kan du ta del av det utbildningsmaterial som tillhandahålls av Gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner.

Utbildningsfilmerna nedan lär dig att upprätta en årsräkning/sluträkning.

Kursinnehåll
-    Vad behöver jag för att redovisa/checklista
-    Hjälpdokument Excel
-    Årsräkning/sluträkning
-    Egen kontroll, blanketterna nedlagt arbete/körjournal, övrig information

OBS! det tar ett antal sekunder för filmerna att laddas, avvakta en liten stund så startar dom.

Frågor om e-tjänsten

Handläggare/Administratör på överförmyndarexpeditionen
ofn@pitea.se
0911-69 60 00