Feriearbete - Tidsrapport

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för tidrapportering. När du har arbetat klart din feriearbetsperiod ska du skicka in den ifyllda tidrapporten till Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Box 37, 941 21 Piteå eller lämnar den på Stadsporten, Västergatan 10. Det är viktigt att du lämnar in tidrapporten. Utan tidrapport betalas inte någon lön ut. Både du och din handledare ska skriva under tidrapporten