Byte av skola - Ansök om

LÄS MER

Vårdnadshavare skickar eller lämnar ifylld blankett ”Ansökan om byte av skola” till den skola som elev önskar byta till. Rektor i mottagande skola beslutar om inskrivning om det finns plats på skolan. 

Vårdnadshavare informeras om regler för skolskjuts vid byte av skola. När elev väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisar så innebär det inte automatiskt rätt till skolskjuts. Eleven kan få skolskjuts under vissa förutsättningar som regleras i skolskjutsreglementet och skollagen. 

Information om skolskjutsregler och länk till e-tjänst för att söka skolskjuts finns på kommunens webbsida www.pitea.se/skolskjuts. Har du inte Bank-Id kan blankett beställas via skolskjuts@pitea.se.