Bostadsanpassningsbidrag - Ansök om

LÄS MER

Bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en permanent funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad. Om ditt behov kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är du inte berättigad kommunalt bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget ska användas till åtgärder som är nödvändiga för dig att leva ett självständigt liv. Det kan till exempel vara åtgärder som underlättar för dig att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Bidrag får du som enskild person oavsett om du äger eller hyr bostaden. Om du bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen. Du kan få bidrag till skälig kostnad för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Vid omfattande anpassning, skicka gärna med ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, beskriv med ord, skiss eller ritning.

Till din ansökan behöver du bifoga ett intyg utfärdat av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att anpassningen är nödvändig på grund av din funktionsnedsättning. 
Socialnämnden beslutar om du får bidraget och beslutet regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Har du inte e-legitimation kan du ladda ned blankett till höger på denna sida under "Hämta blankett".
Posta sedan blanketten till:
Bostadsanpassning
Bäckgatan 3B
941 48 Piteå

 

Mer information om bostadsanpassning på pitea.se.

Frågor om e-tjänsten

Anna Eriksson / Veronica Ohlsson
anna.ma.eriksson@pitea.se
0911-69 78 84 / 0911-69 78 85

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
dso@pitea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation