God man/ Förvaltare - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att vara god man eller förvaltare innebär att du utför uppgifter för en annans persons räkning som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska ha lika rätt oavsett förmåga.

God man/förvaltare

Uppdragen som god man eller förvaltare är mycket lika. Det som skiljer är att den som har en god man ska godkänna den gode mannens beslut. Om personen inte kan göra det på grund av svår funktionsnedsättning eller sjukdom ska den gode mannen göra det som är bäst för personen. En förvaltare kan ta beslut utan personens godkännande, förvaltaren bestämmer vad som är bäst att göra utifrån personens behov.

I överförmyndarnämndens lämplighetsprövning ingår att kontrollera dig hos kronofogdemyndigheten, socialtjänsten och i polisens belastningsregister innan du får ett uppdrag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa