Samtycke arvskifte eller bodelning - Ansökan om

LÄS MER

Förmyndare, god man eller förvaltare som tar del i en bodelning eller ett skifte för den enskildes räkning skall inhämta överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning. 

Här till höger hämtar du den blankett som ska fyllas i och skickas in.