Transportdispens - Ansökan

LÄS MER

Om du har tung, bred eller lång transport som överstiger tillåten vikt eller dimension enligt trafikförordningen ska du ansöka om transporttillstånd. Vid behov ska även intyg om färdväg lämnas.