Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slamtömning - Ansökan om

LÄS MER

Sophämtning
Om du inte använder ditt hus en längre period kan du söka uppehåll eller dispens från sophämtning.


Slamtömning
Det finns undantag från dessa föreskrifter som gör att du kan få uppehåll från den årliga tömningen. Ansökan om uppehåll ska du göra hos kommunen senast första maj det år ansökan avser

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-Legitimation