Betygsprövning Vuxenutbildningen - Anmälan till

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Prövning är till för dig som saknar eller vill höja betyg i ett ämne eller en viss kurs. Prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen hos Vuxenutbildningen. 

  • Prövningar i grund- och gymnasiekurser genomförs på plats i Luleå. I anmälan anger du vilken kurs du vill göra prövning i och väljer en aktuell prövningsperiod. Du får göra högst två anmälningar till samma prövningsperiod.
  • Prövningar i SFI-kurser genomförs på plats i Piteå. I anmälan väljer du aktuell kurs och provdatum.
  • Vuxenutbildningen tar ut en avgift för prövning på 500 kr per kurs. Avgiften betalas vid anmälningstillfället i E-tjänsten, genom kortbetalning eller swish (avgiften återbetalas ej vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället).
  • Prövningen är avgiftsfri om du har varit antagen och studerat kursen inom ramen för Piteås kommunala vuxenutbildning, samt fått betyget F eller IG på den kurs prövningen gäller.

För frågor och hjälp med anmälan, tex om du saknar e-legitimation för att logga in på E-tjänst, eller vill göra en prövningsanmälan till komvux som anpassad utbildning (särvux) kontaktar du Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa