Piteförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Piteförslaget är en ny metod som ger dig möjlighet att bidra till Piteås och kommunens fortsatta utveckling.

I den här e-tjänsten kan du lämna ett Piteförslag som har kopplingar till någon av kommunens alla verksamheter.
Du kan sedan söka stöd för ditt förslag och ge stöd åt andras förslag som du gillar.

De förslag som får tillräckligt folkligt stöd utreds och tas upp till politiskt beslut. 
  

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa