Årsräkning sluträkning m. bilagor

LÄS MER

Gode män och förvaltare ska före den 1 mars varje år lämna in en årsräkning till överförmyndarnämnden för förvaltningen under föregående år

Denna e-tjänst innehåller blanketterna:

  • Årsräkning/ Sluträkning
  • Checklista till årsräkning
  • Körjournal
  • Redogörelse för nedlagt arbete
  • Ett antal hjälpfiler