Årsräkning sluträkning m. bilagor

LÄS MER

Denna e-tjänst innehåller blanketterna:

  • Årsräkning/ Sluträkning/ Årsuppgift
  • Checklista till årsräkning
  • Körjournal
  • Redogörelse för nedlagt arbete
  • Ett antal hjälpfiler

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten