Årsräkning sluträkning m. bilagor

LÄS MER

Denna e-tjänst innehåller blanketterna:

  • Årsräkning/ Sluträkning/ Årsuppgift
  • Checklista till årsräkning
  • Körjournal
  • Redogörelse för nedlagt arbete
  • Ett antal hjälpfiler

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Överförmyndarnämnd i Samverkan
941 85 Piteå kommun
Epost: ofn@pitea.se

Behandling av personuppgifter