Socialnämndens bidrag till föreningslivet - Ansök om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Socialnämnden kan i vissa sammanhang lämna bidrag till föreningslivet.

Föreningarnas verksamhet ska inrymmas inom målgruppen för följande brukarråd:

  • Kommunala förebygganderådet
  • Kommunala tillgänglighetsrådet
  • Kommunala pensionärsrådet

Här kan även externa ideella föreningar och organisationeran ansöka om medel till olika projekt mot droger ur Pott för arbete mot droger.

Ansökan ska insändas till socialförvaltningen senast den 30 april bidragsåret. Vid behov kan ansökan även göras på särskild blankett, kontakta handläggare till aktuellt bidrag.
Ansökan ur Pott för arbete mot droger kan göras löpande under året.

Mer information om föreningsbidrag på pitea.se:
Mer information om föreningsbidrag på pitea.se

Har du frågor om e-tjänsten kontaktar du:

Kommunala pensionärsrådet
Veronica Höglund
0911-69 70 98

Kommunala tillgänglighetsrådet
Eva Westerlund
0911-69 62 35

Kommunala förebygganderådet
Kristina Sundström
0911-69 65 27

Pott för arbete mot droger
Michaela Gebing
0911-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa