Planbesked - Ansökan

LÄS MER

En detaljplan anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara samt hur nära gator och vägar de får ligga. Kommunen rekommenderar dig att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper hus eller tomt