Trädfällning, beskärning av träd samt röjning av sly - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Trädfällning på parkmark  
De flesta av trädfällningarna sker efter en fastställd skötselplan.  Syftet är att erbjuda kommunens invånare varierade miljöer nära staden.  
Ansökan om trädfällning kan du lämna in till parkavdelningen under hela året.  
 
Ansökan/önskemål om trädfällning  
Ansökan handläggs och besiktning utförs två ggr per år, en på försommaren och en på hösten och därefter lämnas besked om eventuella åtgärder.   
 
Träd på kommunal mark fälls eller beskärs inte av följande anledningar: 

  • Trädet skuggar fastighet, skymmer sol, solceller eller utsikt 
  • Nedfallande kottar, barr, löv, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning. 
  • Misstanke om att träd hindrar/stör signal till TV-/mobil-/datormottagare eller liknande 
  • Trädet är inte estetiskt tilltalande 

  
För mer information om vad som gäller ansökan/önskemål om trädfällning:

   
Akuta nedtagningar av träd  
Ibland skadas träd av storm, påkörning eller liknande så att de utgör en skaderisk för personer eller egendom. 
I dessa fall görs akuta nedtagningar av träd. Akuta träd omfattas ej av denna ansökan.  
Vid anmälan av akut nedtagning av träd kontakta Piteå kommuns växel. 0911-69 60 00  

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa