Anmälan om behov av godmanskap förvaltarskap

LÄS MER

Anmälan till överförmyndarnämnden avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 §

Läs mer här

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Överförmyndarnämnd i Samverkan
941 85 Piteå kommun
Epost: ofn@pitea.se

Behandling av personuppgifter