Uppgift till lägenhetsregister/ flerbostadshus inklusive specialbostäder - Anmäla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen ansvarar för att hålla det nationella lägenhetsregistret aktuellt. Enligt lag ska fastighetsägare lämna lägenhetsinformation till kommunen som registrerar uppgifterna. Varje lägenhet som har ingång från ett gemensamt trapphus ska ha ett lägenhetsnummer.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa