Särskild utbildning för vuxna - Ansökan

LÄS MER

Särvux är till för dig som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du kan studera särvux på grundläggande och gymnasial nivå.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se