Komvux som anpassad utbildning - Ansökan

LÄS MER

Komvux som anpassad utbildning (särvux) är till för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du kan studera Komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

För att få hjälp med ansökan och mer information, kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.