Nyttoparkeringstillstånd/ dispens från parkeringsförbud - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som i ditt arbete kör en servicebil och behöver parkera tillfälligt nära din arbetsplats kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering. Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag.

Nyttoparkeringstillståndet ger rätt till max 2 timmars parkering per tillfälle.

OBS! För att du ska kunna skicka in en ansökan måste fordonet vara försett med företagslogotype!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa