Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare - Anmälan om

LÄS MER

Information till dig som ska anmäla försäljning av elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare.

Försäljning av elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare som bedrivs i Piteå kommun ska anmälas till avdelningen för Miljö- och hälsoskydd. Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att anmäla och försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Genomförs större förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyten, ska avdelningen för Miljö- och hälsoskydd informeras.

Egenkontroll
I din anmälan måste du skicka med ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare.

Bild med lšnk till mer information.