Ersättning till barn/elever i förskola/grundskola för skadade glasögon

LÄS MER

Elev i kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola får ersättning för skadade glasögon när skadan inträffat p g a olyckshändelse under vistelsetid/skoldagen. Rätten gäller inte under färd till och från verksamheterna.

Bild med texten Läs mer här, och länk till pitea.se med mer information.