Dispens från lokala trafikföreskrifter - Ansökan

LÄS MER

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Dessa regler är generella - de gäller likadant i hela landet både på vägar och i terrängen. Men det finns också lokala trafikföreskrifter för Piteå.