Registrering av dricksvatten - Anmälan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Allt vatten som är avsett för dryck, matlagning och beredning av livsmedel räknas som dricksvatten. Det är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för annan livsmedelsproduktion.

Anläggningar som producerar dricksvatten för användning i kommersiell eller offentlig verksamhet ska anmälas till kommunen.
Du ska även anmäla betydande förändringar i befintlig verksamhet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa