Enskilt avlopp - Ansökan om

LÄS MER

Ansök om tillstånd för installation av enskilt avlopp.

Har du inte tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en enskild avloppsanläggning. För att du ska få installera enskilt avlopp med vattentoalett eller göra en större ändring på den befintliga anläggningen måste du söka tillstånd hos kommunens Miljö- och hälsoskydd.