Explosiv vara - Godkännande av föreståndare/ person med betydande inflytande/ deltagare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare och deltagare samt anmäla personer med betydande inflytande här.

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska godkännas av tillsynsmyndigheten. 
Föreståndare ska ha den kompetens eller tillgång till den kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.

Se 9 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) här.

Kommunen tar ut en avgift för godkännande av föreståndare.
Taxan för godkännande av föreståndare ändras inte på samma sätt som avgiften för tillstånd

Du hittar mer information på Pitea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Diarienummer för befintligt tillstånd
  • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
  • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa