Årlig omprövning av förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gemensam överförmyndarnämnd är skyldig att varje år särskilt granska samtliga förvaltarskap, detta kallas för årlig omprövning av förvaltarskap. Syftet med den årliga omprövningen är att säkerställa att personer som är satta under förvaltarskap inte är det under längre tid än de behöver. Omprövningen ska visa om förutsättningarna för förvaltarskap kvarstår eller om det finns skäl att ansöka om upphörande eller annan förändring då det ska vara anpassat efter huvudmannens behov och situation. I vissa fall kan det vara så att det finns förutsättningar för att ett förvaltarskap kan ersättas med ett godmanskap.

För att överförmyndarnämnden ska få ett bra underlag för sin bedömning är det mycket viktigt att du som förvaltare noggrant svarar och motiverar anledning till att förvaltarskapet ska fortsätta, upphöra eller på annat sätt förändras.
Om förvaltarskapet inte behövs eller om det borde förändras, kommer överförmyndarnämnden att utreda ärendet och ansöka hos tingsrätten om upphörande eller annan förändring.

Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa