Markanvisning - Ansökan

LÄS MER

Kommunen fördelar mark till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse genom markanvisningsbeslut.