Markanvisning - Ansökan

LÄS MER

Kommunen fördelar mark till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse genom markanvisningsbeslut. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten