Stöd enligt SoL eller LSS - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en egen ansökan eller en ansökan som god man, förvaltare eller via fullmakt.
Digital ansökan kräver inloggning och signatur via BankID.
Övriga ansökningar sker via blankett eller så kan en förfrågan skickas via e-tjänsten Förfrågan om stöd enlig SoL eller LSS.

Läs mer om SoL och LSS under lagar inom socialtjänsten

 

Ansökan enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under 65 år.

Du som behöver stöd för att klara dig i vardagen kan ansöka om hjälp. Vilket stöd du kan få beror på hur omfattande och varaktiga behov du har.
Vill du veta mer ring 0911 - 69 60 00 och be att få tala med en LSS-handläggare. Telefontid helgfria vardagar 08:30 - 09:30.

 

 

Obs! Är din ansökan kopplad till psykisk ohälsa eller missbruk kontaktar du istället våra socialsekreterare inom socialpsykiatrin via 0911-69 60 00.

 

Ansökan enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) över 65 år.

Du som behöver stöd för att klara dig i vardagen kan ansöka om hjälp. Vilket stöd du kan få beror på hur omfattande och varaktiga behov du har. 
Vill du veta mer ring 0911 - 69 60 00 och be att få tala med en biståndshandläggare. Telefontid helgfria vardagar 08:30 - 09:15 
Läs mer här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa