Tillstånd för djurhållning - Ansökan

LÄS MER

Om du vill ha djur som inte räknas som sällskapsdjur inom område för detaljplan eller sammanhållen bebyggelse behöver du tillstånd från kommunen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten