Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning

LÄS MER

Här kan du digitalt lämna in din registrering av medelstor förbränningsanläggning.

I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten (miljö- och tillsynsnämnden).
Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, ska registreringen i stället göra hos dem. 

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Du behöver logga in med ditt BankID för att registrera en medelstor förbränningsanläggning.

För ytterligare information om medelstora förbränningsanläggningar se Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (Riksdagens webbplats).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten