Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning

LÄS MER

Här kan du digitalt lämna in din registrering av medelstor förbränningsanläggning.

I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten (miljö- och tillsynsnämnden).
Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, ska registreringen i stället göra hos dem. 

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 20 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 20 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Du behöver logga in med ditt BankID för att registrera en medelstor förbränningsanläggning.

Bild med texten Läs mer här och länk till pitea.se för mer information.

För ytterligare information om medelstora förbränningsanläggningar se Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (Riksdagens webbplats).