Faroanalys av dricksvatten - Skicka in

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in Faroanalysärenden både om Egen brunn och Vattenverk.

Dricksvattensproducenten ska inkomma med en ansökan om fastställande av faroanalys till samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och hälsoskydd. 

Faroanalysen är steg 1 innan ett kontrollprogram fastställs. Faroanalysen kan utgöra grunden för undersökningar som kan behövas utöver de regelbundna undersökningarna. Miljö- och hälsoskydd fastställer faroanalysen samt kontrollprogrammet. Faroanalysen gäller max 6 år och kan uppdateras vid behov.  När faroanalysen är fastställd kommer Miljö- och hälsoskydd skicka beslut om analysen till verksamheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa