Arkivhandlingar - ansökan om kopia hos Centralarkivet

LÄS MER

En del av kommunens serviceutbud till dig som medborgare är ett stort och välvårdat arkiv.
I Centralarkivet bevarar och vårdar vi viktiga arkivhandlingar från kommunens olika verksamheter samt från de gamla kommunerna Hortlax, Norrfjärden, Piteå stad och Piteå landskommun.

Dessutom har vi:

 • Bildarkiv
 • Föreningsarkiv
 • Företagsarkiv
 • Byaarkiv
 • Gårdsarkiv
 • Personarkiv

Allmänna handlingar kan begäras ut från Centralarkivet i enlighet med offentlighetsprincipen. Innan vi lämnar ut handlingarna prövas dessa ur sekretessynpunkt.

I denna e-tjänst kan du beställa:

 • Kopia på arkiverade byggnadslovshandlingar (tex. ritningar och ansökanshandlingar)
 • Kopia, övriga arkiverade handlingar (tex. protokoll, skrivelser, personakter)

OBS!

 • Om du önskar betygskopior ska du använda e-tjänsten Betyg, betygskopior och intyg - Beställning av.
 • Det pågår en renovering i våra lokaler, vilket innebär att det kan bli förlängda handläggningstider. Detta gäller även för beställning av betygskopior. Vi hanterar ditt ärende så snart vi kan!

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation (Valfri)

Fråga om inloggning

Om du loggar in med e-legitimation (t.ex. Bank-ID) kan vi hämta nödvändiga kontaktuppgifter från andra system t.ex. skatteverket, som underlättar handläggning av ditt ärende.

Du kommer också kunna få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information i ditt ärende via Mina sidor.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa