Arkivhandlingar - ansökan om kopia hos Centralarkivet

LÄS MER

En del av kommunens serviceutbud till dig som medborgare är ett stort och välvårdat arkiv. Centralarkivet innehåller handlingar från Piteå kommun såväl som från de gamla kommunerna Hortlax, Norrfjärden, Piteå stad och Piteå landskommun.

Här kan du beställa:

  • Kopia på arkiverade byggnadslovshandlingar
  • Kopia, övriga arkiverade handlingar

OBS! Om du önskar betygskopior ska du använda e-tjänsten Betyg, betygskopior och intyg - Beställning av.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (Valfri)

Fråga om inloggning

Om du loggar in med e-legitimation (t.ex. Bank-ID) kan vi hämta nödvändiga kontaktuppgifter från andra system t.ex. skatteverket, som underlättar handläggning av ditt ärende.

Du kommer också kunna få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information i ditt ärende via Mina sidor.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa