Arkivhandlingar - ansökan om kopia hos Centralarkivet

LÄS MER

En del av kommunens serviceutbud till dig som medborgare är ett stort och välvårdat arkiv.
I Centralarkivet bevarar och vårdar vi viktiga arkivhandlingar från kommunens olika verksamheter samt från de gamla kommunerna Hortlax, Norrfjärden, Piteå stad och Piteå landskommun.

Dessutom har vi:

  • Bildarkiv
  • Föreningsarkiv
  • Företagsarkiv
  • Byaarkiv
  • Gårdsarkiv
  • Personarkiv

Allmänna handlingar kan begäras ut från Centralarkivet i enlighet med offentlighetsprincipen. Innan vi lämnar ut handlingarna prövas dessa ur sekretessynpunkt.

I denna e-tjänst kan du beställa:

  • Kopia på arkiverade byggnadslovshandlingar (tex. ritningar och ansökanshandlingar)
  • Kopia, övriga arkiverade handlingar (tex. protokoll, skrivelser, personakter)

OBS!

  • Om du önskar betygskopior ska du använda e-tjänsten Betyg, betygskopior och intyg - Beställning av.
  • Det pågår en renovering i våra lokaler, vilket innebär att det kan bli förlängda handläggningstider. Detta gäller även för beställning av betygskopior. Vi hanterar ditt ärende så snart vi kan!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa