Anpassad skolskjuts vid extra studietid - Anmälan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla elever i årskurs 4 – 9 erbjuds extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Det är upp till varje skola att organisera den extra studietiden men den ska förläggas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag, vid den skola som eleven tillhör. Detta kan innebära att vissa elever inte längre kan åka till eller från skolan med sin ordinarie skolskjuts.  

Skolskjuts vid extra studietid

OBS!

  • För elever som endast vill delta på enstaka tillfällen extra studietid ansvarar vårdnadshavare för att eleven kommer hem efter studietidens slut.
  • De elever som anmäler sig till en hel termins extra studietid får sin skolskjuts anpassad efter studietidens sluttid. Väljer eleven att inte gå på studietiden under hela terminen ansvarar vårdnadshavarna för elevens transport hem från skolan eller så får eleven invänta den anpassade skolskjutsen.   

Elever som åker skolskjuts med taxi

Vårdnadshavare till elever som deltar i extra studietid med anpassad skolskjuts och som åker taxi de dagar som elevens skola erbjuder extra studietid ska anmälan göras via e-tjänsten. 

Elever som åker skolskjuts med kollektivtrafik

Vårdnadshavarna ansvarar för att kolla att eleven kan ta sig hem med kollektivtrafik efter studietidens slut. Om eleven inte kan åka kollektivtrafik i samband med studietiden och eleven önskar anpassad skolskjuts, så ska anmälan göras via e-tjänsten.

För frågor kring extra studietid kontaktas respektive rektor och för frågor kring skolskjuts i samband med extra studietid kontaktas skolskjuts@pitea.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa