Sponsring - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningar, organisationer, projekt och evenemang som uppfyller grundförutsättningarna. Den sponsrade ska bedriva samhällsnyttig verksamhet och den sponsrade verksamheten, aktiviteten eller evenemanget ska vara tillväxtfrämjande.
Det ska vara positivt för Piteå kommun att kopplas samman med den sponsrade och den verksamhet, aktivitet eller evenemang som sponsringen avser.
Piteå kommun sponsrar inte enskilda personer, företag, kommunalägda bolag eller jubileum, undantag kan göras om ett företag ikläder sig rollen som evenemangsarrangör.

Innan ansökan om sponsring uppmanar vi att läsa igenom kommunens riktlinjer för sponsring som nås via knappen nedan.
Riktlinjer sponsring

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa