Klagomål på utbildning

LÄS MER

Här har du möjlighet att lämna klagomål på utbildningsverksamhet när du inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits av berörd personal och rektor. Tänk på att din anmälan blir allmän handling. Det innebär att den som frågar efter handlingen har rätt att läsa den eller få en kopia. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas.
 
När du har lämnat klagomålet får du en bekräftelse på att det är mottaget. Utredningen ska genomföras skyndsamt. När utredningen är klar få du ett svar i e-tjänsten med information om hur ärendet åtgärdats eller varför ärendet inte kan åtgärdas, alternativt lämnats till barn- och utbildningsnämnden för ett politiskt beslut. Väljer du som klagar att vara anonym utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

Mer information om klagomål  Vuxenutbildning.
Mer information om klagomål på Vuxenutbildning.

Mer information om klagomål på för- grund- och gymnasieskola.
Mer information om klagomål på för- grund- och gymnasieskola.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa