Tobaksförsäljning - Ansökan om

LÄS MER

Information till dig som ska ansöka om försäljning av tobak
För att få sälja tobaksvaror i Piteå kommun krävs tillstånd, ansökning om tillstånd görs till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att ansöka om försäljning. Försäljning får inte påbörjas förrän miljö- och tillsynsnämnden meddelat ert tillstånd.

Genomförs större förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyten, ska avdelningen för miljö- och hälsoskydd informeras.

I ansökningen
I din ansökan måste du skicka med ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror.

Vid handläggning av er ansökan kommer vi hämta uppgifter om sökande från andra myndigheter. Med uppgifter från Polismyndigheten kan vi vilja se om sökande finns med i belastningsregistret. Med uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan vi vilja se hur sökande skött sina inbetalningar av skatter och andra avgifter som omfattas av skattekontot. Som sökande ska ni kunna visa hur ni finansierat er verksamhet.

OBS! Ni måste själva skicka in ansökan till skatteverket för ert bolag och ledande personer.

Bild med lšnk till mer information