Ändrad utfart - Ansök om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sök tillstånd hos den som är ansvarig för vägen.

Om du vill göra ny eller förändra utfarten ska du söka tillstånd hos den som ansvarar för din gata eller väg.

Piteå kommun har ansvar för majoriteten av vägarna i tätorterna och ett fåtal vägar på landsbygden.
När kommunen är väghållare söker du tillstånd hos Piteå kommun via denna e-tjänst.

Trafikverket har ansvar för allmänna vägar på landsbygden och för vissa genomfarter i tätorterna.
När Trafikverket är väghållare söker du tillstånd hos Trafikverket via denna länk.

Läs mer här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa