Ärenden avseende uppdrag som god man/SFV för ensamkommande barn

LÄS MER

Här finns blanketter kopplat till uppdrag som god man/ SFV för ensamkommande barn.

Det är:

  • Redogörelse avseende uppdrag som god man/SFV för ensamkommande barn
  • Arvodesräkning
  • Specifikation av insatser och resor.

Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Handläggare/Administratör på överförmyndarexpeditionen
ofn@pitea.se
0911-69 60 00

Personuppgiftsansvarig

Gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn kommuner