Ansökan om intyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om olika typer av intyg kopplade till anställningar i kommunen. Intygen utfärdas av kommunens lönecenter och skickas inom 14 dagar från beställningsdatum.

  • Arbetsgivarintyget innehåller timmar och dagar du arbetat, eventuell sysselsättningsgrad, frånvaro samt den lön inklusive ersättningar du fått under perioden du begärt. Ett arbetsgivarintyg används till att söka ersättning från exempelvis A-kassan. Arbetsgivaren skickar in dina uppgifter digitalt via arbetsgivarintyg.nu. Du som arbetstagare får ett SMS med bifogad länk, där du går in och bekräftar.
  • Tjänstgöringsintyget innehåller de anställningar du haft i kommunen samt aktuella perioder. Titel samt eventuell sysselsättningsgrad framgår också. Ett tjänstgöringsintyg används till jobbansökningar eller då du söker skola.
  • Inkomstuppgifter till försäkringskassan kan du begära om du fått en fyrsiffrig kod av försäkringskassan. Lönecenter lämnar då in dina inkomstuppgifter digitalt till dem.
  • Övriga intyg innehåller information som exempelvis försäkringskassan, försäkringsbolag eller andra myndigheter vill ha. Exempel på övriga intyg är inkomstbortfall.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa