Specialkost förskola/skola - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst ansöker du om specialkost/ anpassad kost för barn och ungdomar med behov av specialkost/ anpassad kost av medicinska skäl, som erbjuds i enlighet med Piteå kommuns kostpolitiska riktlinjer.

För 
att beviljas specialkost krävs intyg från läkare, sjuksköterska eller dietist.
Intyg ska bifogas ansökan. Intyg kan scannas eller fotas för att bifogas digitalt. Kontrollera att kvaliteten på bilden är sådan att det går att läsa texten.
Om ni inte kan skicka intyget digitalt, kontakta dietist via mail eller telefon 0911-696827 för alternativa sätt att skicka in ansökan.

Vid byte av förskola/skola är det vårdnadshavare som ansvarar för att meddela detta via e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa