Specialkost förskola/skola - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn och ungdomar med behov av specialkost/ behovskost av medicinska skäl erbjuds detta i enlighet med Piteå kommuns kostpolitiska riktlinjer.
För 
att beviljas specialkost krävs intyg från läkare, sjuksköterska eller dietist.

Ni ansöker om specialkost/behovskost i denna e-tjänst. Intyg ska bifogas ansökan. Intyg kan scannas eller fotas för att bifogas digitalt. Kontrollera att kvaliteten på bilden är sådan att det går att läsa texten.
Om ni inte kan skicka intyget digitalt, kontakta dietist via mail dietkost@pitea.se eller telefon 0911-696827 för alternativa sätt att skicka in ansökan.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa