Anmälan specialkost förskola/skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn och ungdomar med behov av specialkost/ behovskost av medicinska skäl erbjuds detta i enlighet med Piteå kommuns kostpolitiska riktlinjer. För att beviljas specialkost krävs intyg från läkare, sjuksköterska eller dietist

Ni ansöker om specialkost/behovskost i denna e-tjänst. Intyg ska bifogas ansökan. Intyg kan scannas eller fotas för att bifogas digitalt. Kontrollera att kvaliteten på bilden är sådan att det går att läsa texten.

Om ni inte kan skicka intyget digitalt, kontakta dietist via mail dietkost@pitea.se eller telefon 0911-696827 för alternativa sätt att skicka in ansökan.

Här kan du läsa mer

Personuppgiftsansvarig

Fastighets- och servicenämnden
dso@pitea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa