Uttag spärrat konto underåriga

LÄS MER

Ansökan uttag från överförmyndarspärrat konto underåriga

Läs mer här

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Överförmyndarnämnd i Samverkan
941 85 Piteå kommun
Epost: ofn@pitea.se

Behandling av personuppgifter