Ansökan om Inackorderingstillägg gymnasieelever folkbokförda i Piteå kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 15 kap 32§ skollagen skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången. Syftet med inackorderingstillägget är att minska merkostnaden för familjer där ungdomar måste inackorderas på utbildningsorten. Det är ett kommunalt bidrag som ersätter en del av kostnader för boende och fördyrat uppehälle. Bidraget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

För att undvika återkrav är du skyldig att anmäla ändringar till din hemkommun om du t ex avbryter studierna eller att någon ändring sker som påverkar ditt inackorderingstillägg.

Den som söker inackorderingstillägget blir också betalningsmottagare.

Läs mer här

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Person som skickar in ansökan måste vara över 18 år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa