Installation av värmepump, anmälan/ansökan

LÄS MER

Anmäl installation eller ansök om tillstånd för installation av värmepump.

När du installerar en värmepump som utvinner värme ur jord, berg, yt- eller grundvatten måste du anmäla det i god tid till kommunen. Om anläggningens uteffekt är större än 10 MW måste du ansöka om tillstånd. För installation av luftvärmepump behöver du inte göra någon anmälan.