Installation av värmepump, anmälan/ansökan

LÄS MER

Anmäl installation eller ansök om tillstånd för installation av värmepump.

När du installerar en värmepump som utvinner värme ur jord, berg, yt- eller grundvatten måste du anmäla det i god tid till kommunen. Om anläggningens uteffekt är större än 10 MW måste du ansöka om tillstånd. För installation av luftvärmepump behöver du inte göra någon anmälan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten